Jak obchodovat forex ziskově bez zastavení ztráty

Filozofie skalpování
Contents:
  1. Stop Loss - Váš nejlepší Forex nástroj
  2. Co je to Forexový robot a automatický forex trading?
  3. Binární Opce Forex : Porovnání brokerů binárních opcí

S chladným úsměškem jen podotknul, že tohle zkrátka není jeho šálek kávy.


  1. Capital získává daň uk forex.
  2. Forex osídlení svátek?
  3. Diskuse ke článku.
  4. J & J Zaměstnanec Zaměstnavatelské možnosti.
  5. Obchodní strategie hry PC?
  6. Další produkty značky Auto obchodování s nejlepšími roboty forex for Metatrader 4?

Takový pohled na věc dozajista dává smysl, nicméně pokud chce člověk pokračovat v obchodování i po obrovské ztrátě, vyžaduje to odhodlání a silného ducha. Takoví lidé se na trh eventuelně vrátí. Ale co by měli dělat ti zbylí? Odpověď zní: následovat jejich příkladu. Měli by se umět vyrovnat se ztrátou, pochopit, k čemu došlo, zapamatovat si, kde udělali chybu a začít znovu. To je ovšem zcela přirozené a lidské. Schopnost adekvátně se vyrovnat se ztrátou, přiznat si vlastní selhání a poučit se z něj, přijmout zodpovědnost za vlastní chyby a nepopírat očividné - právě to jsou kritické psychologické aspekty úspěchu na finančních trzích.

Tohle všechno je samozřejmě mnohem jednodušší napsat, než reálně udělat. Všichni velikáni sportovního světa byli v určitém okamžiku své kariéry pouhými outsidery. Pravidelným tréninkem a schopností přijímat ztráty a překonávat překážky se však vyšplhali až na samý vrchol. S tradingem a investováním je to velmi podobné. Ztráty v tradingu jsou přirozeným vedlejším jevem, a pokud jste začátečník, platí to o to víc není však žádným tajemstvím, že ztráty se nevyhýbají ani zkušeným obchodníkům. Jinými slovy, ke ztrátám byste měli přistupovat jako k povinným nákladům, bez kterých to zkrátka nejde.

Zkuste si je představit jako benzín pro auto - bez něj auto fungovat nebude, bez ohledu na to, jak moderní a pokročilou technologií je vybaveno. Aby mohl obchodník vědomě obchodovat, chápat a adekvátně přijímat ztráty, musí neustále analyzovat nejen trh, ale i sám sebe. Psychická stabilita a sebevědomí hrají v úspěšném tradingu zásadní roli. Tuto důležitou stránku obchodování mnozí opomíjejí nebo ji berou na lehkou váhu. Když člověk pohrdá trhem, který mu ale v zásadě nic nedluží, nebo se zbytečně obviňuje, nemůže nikdy vidět věci jasně a nezkresleně. Z psychologického hlediska jsou malé ztráty přijímány snáze, pokud obchodník ví, že v dlouhodobém horizontu jeho obchodování produkuje čistý zisk.

Ztráty při obchodování na burze jsou pouhou součástí procesu a jestliže tedy své peníze spravujete s péčí řádného hospodáře, můžete obchodovat bez obav. Než začátečníci začnou vědomě obchodovat, zpravidla si musí projít následujícími fázemi psychologického vývoje. Profesionální psychologové uvádějí 4 fáze, jimiž obchodník prochází po negativním vývoji událostí. Obchodník popírá vlastní selhání a místo analýzy skutečné příčiny ztráty svaluje odpovědnost za špatně zvolený okamžik obchodu na někoho jiného. Trader v této fázi nevidí vlastní špatný úsudek a bez úprav strategie pokračuje v obchodování.

V této fázi se obchodník uklidní a začne analyzovat, vymýšlet nové strategie a hledat takové body, které je třeba optimalizovat, aby mohl předcházet budoucím ztrátám. Obchodník si v této fázi uvědomuje, že jeho strategie bohužel nebyla tak úspěšná, jak očekával. Po dlouhé a neplodné analýze následuje ta nejnebezpečnější fáze, kterou je deprese. Nebezpečná je zejména proto, že obchodník může nabýt dojmu, že se ztratil v nekonečném labyrintu, z nějž není úniku.

Má pocit, že přestože svou strategii již podrobil nespočtu analýz, nenašel žádné slabé místo. Špatně spí, ztrácí bojovného ducha a chuť k jídlu, což jsou průvodní projevy deprese. Obchodník se zkrátka nedokáže vyrovnat s přítomností neviditelné chyby. Už rozumí odpovědnosti za vlastní selhání, je smutný a hledá rozptýlení. Nejlepší strategií pro tuto fázi je dopřát si jeden či dva klidové dny, zabavit se, užít si, ale následně se vrátit k tradingu.

Obchodník hlavně nesmí dovolit, aby ho deprese ovládla, jinak se jeho psychologické zdraví ještě zhorší, což se samozřejmě negativně podepíše také na jeho obchodních výsledcích. Přijetí ztráty jako vlastního selhání je okamžitým důsledkem hluboké deprese. Obchodník se v této fázi vyrovnává s tím, že není schopen změnit krizovou situaci ani její výsledek. Rezignuje na trading jako takový a snaží se najít něco nového, co by mu vlilo krev do žil.

Nejlepším řešením je bez přestání pokračovat v obchodování. Stačí si jen uvědomit, že ztracené peníze jsou stále na trhu a vy si je můžete kdykoliv vzít. Musíte uvěřit tomu, že váš úspěch teprve přijde. Namísto obviňování jiných lidí nebo trhu si ale musíte přiznat vlastní chyby, zlepšit svou strategii a bez otálení jít dál. Pravdou totiž je, že sebelepší ziskové období v určitém okamžiku přeruší ztráta. To je bohužel fakt. Někteří obchodníci mohou ze ztráty v tradingu utrpět šok a pokusit se získat prohrané peníze zpátky, což ovšem zpravidla vede k vyplýtvání celého vkladu.

Jiní si však umí zachovat chladnou hlavu a se ztrátami se dokáží úspěšně vyrovnat.

Pokud jste schopni přijmout ztráty a postavit se k nim čelem coby k vedlejšímu produktu obchodování, jste o krůček blíže úspěšné kariéře obchodníka na finančních trzích. To však samo o sobě nestačí. Ztráty v tradingu je potřeba optimalizovat a minimalizovat. Tím máme na mysli nikoliv snažit se získat zpět ztracené peníze, nýbrž snížit počet ztrátových obchodů. K tomu je velmi důležité dodržovat pravidla obchodního systému a money managementu a vyhnout se vstupu na trh bez spolehlivého signálu.

Pokud budete přesně dodržovat stanovená pravidla, vaše ztráty nebudou představovat katastrofu pro váš kapitál ani psychickou zátěž pro vaši hlavu. Čím méně ztrát zaznamenáte, tím snazší pro vás bude je přijmout a pokračovat v obchodování. V mnoha případech jsou velké ztráty spojeny s neschopností obchodníka ovládat vlastní emoce, přiměřeně reagovat na danou situaci či včasného posouzení rizika.

V případě velké ztráty by obchodník měl opustit trh a dát si pauzu. Někdy se však pod vlivem emocí rozhodne pokračovat, hnán touhou pomstít se trhu. V některých případech mohou být tato rizika vyšší. Potenciální zisky či ztráty z transakcí prováděných na zahraničních trzích nebo v cizí měně budou ovlivněny vývojem příslušných směnných kurzů. Cenová nestabilita na nových trzích může být opravdu extrémní.

Mohou se běžně objevovat cenové nesrovnalosti a není neobvyklé ani narušení trhu. Když se zpřístupní nové informace o dané zemi, mohou finanční trhy reagovat dramatickým poklesem anebo růstem cen během velmi krátkého období. Nové trhy obecně postrádají míru transparentnosti, likvidity, efektivity a regulace, kterou mají více rozvinuté trhy. Tyto trhy může také ovlivnit politické riziko. U některých investic, jako třeba cizoměnové forwardy či deriváty, může být na nových trzích obtížné realizovat určité postupy řízení rizika.

V případě cizoměnových transakcí s investičními nástroji deriváty a cennými papíry, které jsou denominovány v jiné měně než Váš účet, může mít pohyb ve směnném kurzu jak pozitivní, tak negativní dopad na zisky či ztráty z takové transakce. Oslabení měny nějaké země ve srovnání s referenční měnou nebo měnou Vašeho portfolia bude mít negativní vliv na hodnotu investice denominované v této měně.

Ocenění měn souvisí s mnoha hospodářskými, sociálními a politickými faktory a může se velmi měnit i během obchodování v rámci jednoho dne intra-day. Některé země mají cizoměnové kontrolní mechanismy, které mohou například pozastavit schopnost směnit nebo převést nějakou měnu nebo mohou danou měnu devalvovat. Zajištění může snížit i zvýšit riziko spojené s konkrétní měnou, ale nedokáže úplně odstranit riziko spojené s proměnlivou hodnotou měn. U úrokové sazby existuje riziko, že se zhorší relativní hodnota cenného papíru, zejména dluhopisu, pokud dojde k růstu úroků. To může mít negativní dopad i na jiné produkty.

Platební neschopnost firmy, se kterou obchodujete, nebo jakéhokoliv makléře zapojeného do Vaší transakce může způsobit, že budou pozice uzavřeny či zrušeny bez Vašeho souhlasu a dokonce se může stát, že se Vám Vaše investice nevrátí.

Stop Loss - Váš nejlepší Forex nástroj

Investice sama o sobě také nese riziko platební neschopnosti představované například společností, která daný investiční nástroj emitovala, nebo protistranou v případě mimoburzovních derivátů zde se riziko týká samotného derivátu a jakéhokoliv zajištění nebo marže, kterou drží protistrana. Likvidita nástroje je přímo ovlivňována poptávkou a nabídkou po tomto nástroji. V určitých obchodních situacích může být obtížné nebo dokonce nemožné uzavřít otevřenou pozici. K tomu může dojít například v době rychlých pohybů ceny, pokud cena vzroste nebo klesne natolik, že se podle pravidel dané burzy pozastaví nebo omezí obchodování.

Zadání stop-loss pokynu pokyn k zamezení ztrát nemusí nutně omezit Vaše ztráty na zamýšlenou výši, ale podmínky na trhu mohou zabránit provedení takového pokynu za stanovenou cenu. U mimoburzovních produktů, pokud tak není uvedeno ve smluvních podmínkách, navíc nemusí protistrana daný kontrakt ukončit předčasně nebo daný produkt zpětně odkoupit. Tato záruka je však často nastavena ve prospěch člena burzy či clearingového centra a nemůže být vymáhána klientem, který se tak může vystavit kreditnímu riziku a riziku platební neschopnosti firmy, přes kterou se daná transakce realizuje.

Návratnost všech investic, zejména pak těch nových, je vystavena riziku regulačních či právních zásahů a změn, které mohou mimo jiné změnit potenciál zisku z dané investice. Právní změny mohou dokonce způsobit, že dříve přijatelná investice se stane nelegální. Může také dojít ke změnám v dalších souvisejících oblastech, jako jsou např. Taková rizika jsou nepředvídatelná a můžou záviset na mnoha politických, hospodářských a jiných faktorech.

Proto jsou vyšší na nových trzích, ale nedá se říci, že existují naprosto všude. Na nových trzích je obecně nižší dohled ze strany vlády a menší míra regulace podnikových a odvětvových praktik, akciových burz a mimoburzovních trhů.

Co je to Forexový robot a automatický forex trading?

Na některých místech nemusí existovat právní a regulační předpisy upravující investice do cenných papírů, a pokud existují, mohou se uplatňovat či interpretovat nekonsistentně a svévolně a mohou se měnit se zpětnou platností. V mnoha zemích není míra nezávislosti soudního systému a jeho odolnost proti hospodářským, politickým či nacionalistickým vlivům jistá. Soudci a soudy jsou v mnoha zemích obecně nezkušení v oblasti obchodního a podnikového práva.

Společnosti čelí riziku, že zákonodárný sbor pozmění zavedené právní předpisy pouze kvůli hospodářským či politickým tlakům nebo nespokojenosti lidu. Neexistuje žádná záruka, že zahraniční investor dosáhne u místních soudů uspokojivé náhrady škody v případě porušení místních právních či regulačních předpisů nebo v případě sporu o vlastnictví majetku.

Binární Opce Forex : Porovnání brokerů binárních opcí

Investor se také může setkat s problémy při prosazování zákonné náhrady škody nebo při získání a prosazování soudního rozhodnutí učiněného cizími soudy. Provozní riziko, jako například porucha nebo špatné fungování nezbytných systémů a kontrolních mechanismů, včetně IT systémů, může mít dopad na všechny finanční produkty, ale zejména na držitele akcií představujících vlastnický podíl v dané společnosti.

Obchodní riziko, neboli riziko, že bude daná společnost špatně či nekompetentně řízena, může mít také určitý vliv.