Obchodní požadavky na marže

Co je Option Margin
Contents:
 1. Požadavky marže
 2. Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma
 3. Co je to Marže v Obchodování na Forexu - Výška Marže a Margin Call
 4. Marže | Co je marže? | Online trading | XTB
 5. Maržové požadavky: Forex

Aktuální spotová sazba je 1, Platí neomezené riziko pohybu dolů. Požadavek na marži se proto vypočítá jako nominální částka vynásobená převládajícím spotovým požadavkem na marži.

Požadavky marže

Převládající spotovou sazbu marže určuje potenciální expozice, což je 10 milionů USD. Další příklady najdete zde. Výpočet marže Forex opcí neplatí pro touch opce, ale otevřené pozice budou mít vliv na částku dostupnou pro obchodování s marží uvedenou v přehledu účtu. Pokud tedy držíte maržové pozice v účtu, zvýší se využití marže při přidání pozic touch opcí. Počáteční a udržovací CFD marže na jednotlivé akcie je založena na hodnocení akcií.

Saxo definuje 6 různých hodnocení akcií. Toto hodnocení se odvozuje od tržní kapitalizace, likvidity a volatility podkladového aktiva. Najděte si své místní akcie pomocí odkazu níže a podívejte se, jaké mají hodnocení marže. Zobrazit CFD marže na jednotlivé akcie.


 • Počáteční a udržovací marže.
 • Finanční páka.
 • Forex Leverage | What is Margin and Leverage in Forex, Learn with FXCC!
 • Forex obchodní základy pro začátečníky PDF.
 • Finanční páka, marže a rozšířené online obchodování s CFD - Xtrade.
 • POŽADAVKY A ZÁSADY PRO POŽÍVÁNÍ OBCHODNÍ MARŽE.
 • Hong Leong forex obchodování!

Podívejte se na úplný seznam našich sazeb futures marží pro retailové klienty. Saxo Bank nabízí v souvislosti s obchodováním opčních kontraktů dva klientské profily marží 1 :.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

Výchozím nastavením klienta je základní profil, takže nemůže prodávat vypisovat opční kontrakty. Aby bylo možné vypisovat opční kontrakty, musí klient splňovat následující požadavky pro aktivaci pokročilého profilu. Příklad: short 1 DTE Příklad: Long DTE Příklad: Short DTE Krátké short opční pozice u opcí amerického typu lze spojit s dlouhými long opčními pozicemi nebo krytými pozicemi v podkladovém výstupu za účelem vyrovnání vysoké míry expozice.

Jako takové mohou být marže sníženy nebo dokonce odpuštěny. Snížení marže poskytujeme u následujících kombinací pozic:. Spread pozice umožňuje opční long pozici krýt opční short pozici na opci stejného typu a stejného podkladového plnění. Pokud je dlouhá opce hlouběji v penězích ITM v porovnání s krátkou opcí debetní spread , použije se k pokrytí hodnota dlouhé opce až do výše krátké opce bez dalších požadavků na marži.

Co je to Marže v Obchodování na Forexu - Výška Marže a Margin Call

Je-li kratší noha hlouběji v penězích ITM v porovnání s dlouhou nohou kreditní spread , použije se k pokrytí plná hodnota dlouhé opce a k tomu další marže, která odpovídá realizačnímu rozdílu. Poznámka: Pro obchodování ze Spread pozice se doporučuje nejprve zavřít krátkou nohu před zavřením dlouhé nohy, abyste se vyhnuli vysoké marži za nekrytou opční short pozici.

Protože však rezervace marže spreadu nemusí stačit k pokrytí peněžní částky potřebné ke zpětnému odkupu opční short pozice, může se klient ocitnout v situaci, kdy nemůže obchodovat bez poskytnutí dalších finančních prostředků. Protože jsou expozice short call a short put opačné vzhledem ke směru trhu, je požadována jen dodatečná marže nohy s nejvyšším maržovým požadavkem. Po přiřazení nohy call v pozici strangle musí klient dodat podkladové akcie.

Naopak při přiřazení typu put musí klient převzít dodání podkladových akcií. Akcie typu long je možné spojit se zbývající call nohou pro původní strangle. Tím vznikne covered call. Pro některé nástroje, včetně akciových opcí, požadujeme marži, kterou pokryjeme potenciální ztráty související s držením pozice v daném nástroji.

Akciové opce představují typ opce s plnou výší prémie. Při získávání dlouhé pozice v opci s plnou výší prémie se částka prémie odečte z hotovostního zůstatku klienta. Hodnota otevřené dlouhé pozice opce bude k dispozici pro obchodování na marži pouze do výše uvedené v režimech snížené marže.

Co je to výška marže na Forexu?

V následujícím příkladu klient zakoupí jednu opci Apple Inc. Při hotovostním zůstatku 10 ,00 USD se v přehledu účtu klienta zobrazí toto:. V případě opce s plnou výší prémie se nezaúčtované transakce přidají k hotovostnímu zůstatku klienta během zpracování přes noc.

Následující den, kdy se trh s opcemi posunul na 41 USD spot na ,50 , objeví se v přehledu účtu toto:. Hodnota pozice : Zvýšená z důvodu vyšší ceny opce. Nerealizovaná hodnota pozic : Zvýšená z důvodu vyšší ceny opce. Hotovostní zůstatek : Snížený o cenu opce. Nezaúčtované transakce mají nyní nulovou hodnotu. Hodnota účtu : Zvýšená z důvodu vyšší ceny opce. Částka nedostupná jako maržový kolaterál : Zvýšená díky nové hodnotě pozice. Pozice short opce vystavuje svého držitele možnosti, že bude požádán k dodání podkladových výnosů, když jiný účastník trhu držící dlouhou pozici uplatní své právo na opci.

Ztráty z pozice short opce mohou být významné, pokud se trh pohybuje proti pozici. Účtujeme tedy prémiovou marži, abychom zajistili, že je k dispozici dostatečná hodnota účtu k zavření krátké pozice, a doplňkovou marži k pokrytí pohybů podkladové hodnoty přes noc.


 1. Co znamená vaše akcie;
 2. Informace o marži.
 3. Vzorec účtu s dlouhou marží!
 4. Forex Jobs v Kolkatě.
 5. Kontrola maržových požadavků - LYNX Czech Republic.
 6. Co je to dostupná marže na Forexu?.
 7. Forextime Apollon.!
 8. Maržové požadavky jsou sledovány v reálném čase a odrážejí změny tržních hodnot a je možné spustit stop-out v případě, že celkový maržový požadavek pro všechny maržové pozice přesáhne hladinu margin callu klienta. Obecný vzorec maržového požadavku u krátkých opcí je následující:. Prémiová marže zajišťuje, že je možné pozici short opce zavřít za aktuální tržní ceny a že odpovídá aktuální nákupní ceně, za kterou lze opci získat během obchodních hodin. Doplňková marže slouží k pokrytí změn v ceně podkladové hodnoty přes noc, kdy pozici opce nelze zavřít z důvodu omezených obchodních hodin.

  U opcí na akcie se doplňková marže rovná procentu podkladové referenční hodnoty minus sleva v částce, o kterou je opce OTM. Maržové procenta nastavuje Saxo Bank a mohou se změnit.

  Marže | Co je marže? | Online trading | XTB

  Skutečné hodnoty se mohou lišit podle opčního kontraktu a je možné je nakonfigurovat v profilech marží. Klienti se na příslušné hodnoty mohou podívat v podmínkách obchodování kontraktu.

  Mikroekonomie1 - Mezinárodní obchod a obchodní politika 4. část ()

  Abyste dostali částku v zahrnuté měně, je třeba získané hodnoty vynásobit tržní jednotkou akcií. Číselná hodnota opce je akcií. V přehledu účtu je prémiová marže vyjmuta z hodnoty pozice:. Obchodník prodávající opce vypisovatel je na žádost povinen za udanou cenu prodat kupujícímu opce podkladový instrument v případě call opce nebo ho koupit put opce od držitele opce. Pozice short opce může vést k významným ztrátám, pokud se trh pohybuje proti dané pozici.

  Saxo si účtuje premium, aby zajistil, že má klientský účet k dispozici dostatek finančních prostředků pro uzavření pozice short opce, a další marži, která pokryje veškeré změny v ceně podkladového nástroje přes noc. Požadavek na marži se sleduje v reálném čase. Pokud ztráty klienta přesáhnou využití marže, může dojít k automatickému uzavření stop-out podle marže. To znamená, že Saxo se pokusí okamžitě ukončit, zrušit a uzavřít veškeré otevřené pozice nebo jejich části. Obchodování na marži s sebou nese vysokou míru rizika, které může vést k významným ztrátám přesahujícím peněžní nebo schválený kolaterál na klientském účtu.

  Obchodování na marži není vhodné pro každého. Ujistěte se, že plně rozumíte souvisejícím rizikům, a v případě potřeby využijte nezávislé poradenství.

  Maržové požadavky: Forex

  Saxo Bank umožňuje, aby se podíl investice v některých akciích a ETF fondech používal jako kolaterál pro aktivity obchodování na marži. Hodnota kolaterálu pozice akcií nebo ETF fondů závisí na hodnocení jednotlivých akcií nebo ETF — viz převodní tabulka níže. Upozorňujeme, že si Saxo Bank vyhrazuje právo snížit nebo odebrat použití investic do akcií nebo ETF jako kolaterálu pro velké pozice nebo akciová portfolia vykazující velmi vysoké riziko.

  Úplný seznam dostupných akcií, hodnocení a hodnot kolaterálu získáte kliknutím zde. Úplný seznam dostupných ETF fondů, hodnocení a hodnot kolaterálu získáte kliknutím zde. Saxo Bank umožňuje, aby se podíl investice v některých dluhopisech používal jako kolaterál pro aktivity obchodování na marži. Hodnota kolaterálu dluhopisové pozice závisí na hodnocení jednotlivých dluhopisů, jak je uvedeno níže:. Upozorňujeme, že Saxo bank si vyhrazuje právo snížit nebo zrušit použití dluhopisových pozic jako kolaterálu. Chcete-li získat další materiály nebo požádat o rating a zpracování kolaterálu pro konkrétní nebo potenciální dluhopisovou pozici, odešlete e-mail na fixedincome saxobank.

  Naše webové stránky jsou optimalizovány pro systém, který běží na iOS 9. X a pro desktop IE 10, nebo novější.