Vazníky

Vazníky

Vazníky jsou vhodné nejen pro střechy s mírným sklonem, ale i střechy s velkým rozpětím. Proto se používají i na střešní konstrukce průmyslových a zemědělských objektů a skladů. Výroba vazníků všech druhů je nosným programem firmy Zemědělské stavby Jihlava, a.s

Na staveništi se vazníky ukládají na nosné podpory pomocí jeřábu a ukotví se pohyblivou a pevnou kotvou. Zavětrování se provádí příčným i podélným způsobem přesně podle statického výpočtu. Poté probíhá bednění, laťování, montáž fólií, krytiny apod.

Vázané krovy

Vázané krovy patří mezi tradiční střešní konstrukce domů a dalších budov se šikmými střechami. Rozhodující je tvar a sklon, velikost a rozpětí střechy a zda plánujete půdní prostor k bydlení. Zemědělské stavby Jihlava, a.s. staví kompletní krovy včetně laťování – kontralatě + latě, paropropustné a parotěsné fólie, krytiny, klempířských prvků, podbití říms palubkami či Cetris deskami apod. Vše dle přání investora.  Krovy vyrábí z jehličnatého řeziva vlastní produkce, hlavně smrkového a jedlového, na přání zákazníka lze použít i modřín. Pohledové části krovů se hoblují, kartáčují nebo opalují a vzápětí impregnují.