Foukaná izolace

Foukaná izolace – nová technologie zateplení

Mezi nové technologie foukaného zateplování stropních, střešních, ale i dalších částí rodinných domů, průmyslových objektů, ale i bytových domů, patří foukaná izolace. Využít ji lze i na zateplení starších objektů, tak samozřejmě i u novostaveb. Lze využít i k opravě původní izolace.

Princip zateplení je velice jednoduchý. Izolační materiál je pomocí hadice foukán přímo na dané místo, vše ostatní zůstává vně objekt. Na pracích se podílí speciálně vyškolení a odborní pracovníci, kteří mají již s izolováním touto metodou bohaté zkušenosti.

Výhody foukané izolace

Přes již jmenované výhody foukané izolace má tato technologie ještě několik výhod, a to že lze izolovat za plného provozu, takže nevzniká žádné další omezení. Objekt se nestává pracovištěm, tudíž odpadá přesun materiálu a tím i nepořádek s tím spojený. Jelikož je samotné izolování velmi jednoduché, lze zateplovat i složité a těžce přístupná místa. Samotný materiál je nehořlavý, nesléhavý a nenasákavý. Je odolný proti škůdcům, hnilobám, hlodavcům a samozřejmě proti plísním.

Použití foukané izolace

V úvodu již bylo zmíněno, v jakých objektech je foukaná izolace využívána. Pokud se na využití zaměříme podrobněji, tak ji lze využít na izolování střešních stěn, stropů, podlah, podhledů, stěn, vyrovnávacích zásobníků nebo instalační šachty.